Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Impact
Proces
Mensen
Context

Wet en Regelgeving

 

Is een afspiegeling van cultuur en politiek.

 

Nederlandse grondwet bevat weinig regels, die ook nog eens ruim geformuleerd zijn. Het biedt veel ruimte voor politiek en compromissen.

 

Strafrecht is de keten van preventie, opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen. Strafrisico is de combinatie van pakkans, strafmaat en bewijslast.

 

Juridische factoren

  • Internationale verdragen

  • Europese richtlijnen en verdragen

  • Nationale wet en regelgeving

  • Lokale verordeningen en vergunningen

  • Aanwezigheid van een juridisch kader