Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Wet en Regelgeving is een afspiegeling.

 

Van de cultuur en de politiek.

 

De Nederlandse grondwet bevat weinig regels, die ook nog eens ruim geformuleerd zijn. Het biedt veel ruimte voor politiek en compromissen.

 

Strafrisico is de combinatie van pakkans en strafmaat. Strafrechtketen is de procesketen van preventie, opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen.

 

Juridische context

  • Internationale verdragen

  • Europese richtlijnen en verdragen

  • Nationale wet en regelgeving

  • Lokale verordeningen en vergunningen

  • Aanwezigheid van een juridisch kader