Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Wet en Regelgeving is een afspiegeling.

 

Van de culturele en politieke samenleving.

 

De Nederlandse grondwet bevat weinig regels, die ook nog eens ruim geformuleerd zijn. Het biedt veel speelruimte voor politiek en compromissen.

 

Strafrisico en strafrechtketen. Strafrisico is de pakkans en de strafmaat. Strafrechtketen is de procesketen van preventie - opsporing - vervolging - berechting - bestraffing.

 

Juridische context

  • Internationale verdragen

  • Europese richtlijnen en verdragen

  • Nationale wet en regelgeving

  • Lokale verordeningen en vergunningen

  • Aanwezigheid van een juridisch kader