Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Impact
Proces
Mensen
Context

Referentiekader - Verhaal - Samenspel - Slaagkans

 

Ambitie - Ambitie van de organisatie

 

Aanpak - Aanpak van de betrokkenen

 

Oplossing - Oplossing van de betrokkenen

 

Waarde - Waarde voor de belanghebbenden

 

Impact - Impact van de oplossing

 

Proces - Uitvoerbaarheid door de betrokkenen

 

Mensen - Bijdrage van de betrokkenen

 

Context - Haalbaarheid van de oplossing