Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Geld krijgt pas waarde als je er iets mee doet.

 

Begroting

Is een overzicht van de te verwachte uitgaven en inkomsten over een bepaalde periode.

 

Budget

Is een bedrag aan toegestane uitgaven waarbinnen een taak uitgevoerd dient te worden.