Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Geld krijgt pas waarde als je er iets mee doet.

 

Budget

Bedrag gereserveerd voor het realiseren van een ambitie, doel en uitdaging.

 

Begroting

Overzicht van de te verwachte uitgaven en inkomsten over een bepaalde periode.