Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Impact
Proces
Mensen
Context

Cultuur is de wijze.

 

Waarop we met elkaar omgaan.

 

Culturele factoren

 • Tradities, rituelen, taal, symbolen

 • Normen en waarden

 • Mensen die de cultuur dragen

Waarden

 • Autonomie - Vrijheid en zelfstandigheid

 • HiŽrarchie - Rangorde en regelzucht

 • Eigenaarschap - Zeggenschap en aansprakelijkheid

 • Regie - CoŲrdinatie en communicatie

 • Vrijheid - Individueel en collectief

 • Verantwoordelijkheid - Individueel en collectief

 • Vertrouwen - Contacten of contracten

 • Participatie - Iedereen of een selecte groep

 • Gelijkwaardigheid - Gelijk speelveld

 • Verdraagzaamheid - Ruimte voor verschillen

 • Communicatie - Direct of indirect

 • Omgang - Formeel of informeel

 • Transparantie - Open of gesloten

 • Openheid - Instroom van mensen en ideeŽn

 • Tijdsordening - Spontaan of planmatig

 • Tijdshorizon - Korte of lange termijn