Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Cultuur is de wijze waarop we met elkaar omgaan.

 

IngrediŽnten culturele context

 • Symbolen, taal, traditie en rituelen

 • Waarden en normen

 • Mensen die de cultuur dragen

Waarden culturele context

 • Eigenaarschap - Zeggenschap en aansprakelijkheid

 • Regie - CoŲrdinatie en communicatie

 • HiŽrarchie - Rangorde en regelzucht

 • Autonomie - Zelfstandigheid

 • Transparantie - Interne en Externe communicatie

 • Communicatie - Direct of indirect

 • Samenwerking - Formeel of informeel

 • Openheid - Instroom van mensen en ideeŽn

 • Participatie - Iedereen of een selecte groep

 • Vertrouwen - Contracten of contacten

 • Gelijkwaardigheid - Gelijk speelveld voor betrokkenen

 • Verdraagzaamheid - Ruimte voor verschillen

 • Tijdsordening - Spontaan of planmatig

 • Tijdshorizon - Korte of lange termijn