Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Cultuur is de wijze.

 

Waarop we met elkaar omgaan.

 

Culturele context

 • Tradities, gewoontes, rituelen, symbolen

 • Waarden en normen

 • Mensen die de cultuur dragen

Waarden culturele context

 • Autonomie - Vrijheid en zelfstandigheid

 • HiŽrarchie - Rangorde en regelzucht

 • Eigenaarschap - Zeggenschap en aansprakelijkheid

 • Regie - CoŲrdinatie en communicatie

 • Vertrouwen - Contacten of contracten

 • Participatie - Iedereen of een selecte groep

 • Gelijkwaardigheid - Gelijk speelveld

 • Verdraagzaamheid - Ruimte voor verschillen

 • Communicatie - Direct of indirect

 • Omgang - Formeel of informeel

 • Transparantie - Open en gesloten

 • Openheid - Instroom van mensen en ideeŽn

 • Tijdsordening - Spontaan of planmatig

 • Tijdshorizon - Korte of lange termijn