Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Cultuur

 

Wijze waarop we met elkaar omgaan.

 

Culturele factoren

 • Taal en symbolen

 • Tradities en rituelen

 • Waarden en normen

Waarden

 • Eigenaarschap - Zeggenschap en aansprakelijkheid

 • Regie - CoŲrdinatie en communicatie

 • Vrijheid - Individueel en collectief

 • Verantwoordelijkheid - Individueel en collectief

 • Autonomie - Vrijheid en zelfstandigheid

 • HiŽrarchie - Rangorde en regelzucht

 • Vertrouwen - Contacten en contracten

 • Participatie - Iedereen of een selecte groep

 • Gelijkwaardigheid - Gelijk speelveld

 • Verdraagzaamheid - Ruimte voor verschillen

 • Communicatie - Direct en indirect

 • Omgang - Formeel en informeel

 • Transparantie - Intern en extern

 • Openheid - Uitwisseling van mensen en ideeŽn

 • Tijdsordening - Spontaan en planmatig

 • Tijdshorizon - Korte en lange termijn