Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Wet en Regelgeving

 

Thema's

  • Wet en regelgeving die van toepassing is

  • Internationale verdragen

  • Europese richtlijnen en verdragen

  • Nationale wet en regelgeving

  • Lokale verordeningen en vergunningen

  • Aanwezigheid van een juridisch kader