Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Waarden

 

Fundament van je overtuiging.

 

Autonomie, aansprakelijkheid, authenticiteit, ambitie, avontuur, arbeid, aanzien, aanwezigheid, altru´sme, anonimiteit

 

Beschaving, burgerschap, betrokkenheid, balans, betrouwbaarheid, broederschap, begrip, bekendheid, beleefdheid, bescheidenheid

 

Collectiviteit, collegialiteit, concurrentie, conformisme, connecties, consensus, consistentie, contact, continu´teit, controle, co÷peratie, co÷rdinatie, creativiteit

 

Democratie, diplomatie, deskundigheid, dienstbaarheid, debat, dialoog, discussie, duidelijkheid, discipline, discreetheid, diversiteit, draagvlak, duurzaamheid

 

Eigenaarschap, emancipatie, eerlijkheid, etniciteit, educatie, erkenning, evenwicht, eenvoud, etiquette, exclusiviteit

 

Familie, faam, fatsoen, feitelijkheid, flexibiliteit, functionaliteit

 

Gelijkwaardigheid, globalisering, geloof, gastvrijheid, gehoorzaamheid, groei, geld, geweldloosheid, geluk, gezelligheid, gezondheid

 

Harmonie, hiŰrarchie, herkenbaarheid, heterogeniteit, harmonisatie, humor, hulpvaardigheid

 

Individualiteit, idealisme, inkomen, innovatie, inspraak, integriteit, integratie, interactie, intimiteit

 

Keuzevrijheid, klantvriendelijkheid, klanttevredenheid, kleinschaligheid, klimaat, kwaliteit, kameraadschap

 

Leiderschap, liberalisme, lokalisering, leefbaarheid, liefdadigheid, liefde, loyaliteit, lef

 

Mensenrechten, menselijkheid, menswaardigheid, mededogen, milieu, mondialisering, marktwerking, macht, meesterschap, mobiliteit, moed

 

Nationaliteit, neutraliteit, natuur, natuurlijkheid, naastenliefde, nivellering, nuchterheid

 

Ondernemerschap, openheid, ontwikkeling, ontplooiing, objectiviteit, originaliteit, onafhankelijkheid, optimisme, onbaatzuchtigheid, ongereptheid, onpartijdigheid, orde

 

Plichten, participatie, passie, perfectie, personalisatie, perspectief, plezier, pluriformiteit, privacy, productiviteit, progressiviteit, punctualiteit, pragmatisme

 

Rechten, rechtvaardigheid, rechtsstaat, religie, respect, regelmaat, regie, relaties, reputatie, redelijkheid

 

Samenleving, samenwerking, samenhang, synergie, solidariteit, socialisme, standaardisatie, schoonheid, service, soevereiniteit, sportiviteit, stabiliteit

 

Traditie, tolerantie, transparantie, tevredenheid, toewijding, toegankelijkheid, trouw, tucht

 

Uitdaging, uitmuntendheid, unanimiteit, uniekheid, uniformiteit, universaliteit, uiterlijk

 

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, vertrouwen, veiligheid, vrede, voorspelbaarheid, volgzaamheid, vrijwilligheid

 

Welvaart, welzijn, werk, waardering, waakzaamheid, wederkerigheid, weerbaarheid, wijsheid

 

Yin en Yang

 

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zeggenschap, zakelijkheid, zekerheid, zichtbaarheid, zingeving, zorgvuldigheid, zorgzaamheid, zuinigheid