Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Verdienvermogen van de Organisatie

 

Voldoende geld verdienen om verplichtingen na te komen, kapitaalverschaffers te vergoeden, te investeren en reserves op te bouwen.

 

Verdienmodel

 • Marge, omzet en kosten

 • Geldstromen, inkomsten en uitgaven

 • Vermogen, bezittingen en schulden

 • Rendement op ge´nvesteerd vermogen

Verdienvermogen

 • Verkopen van producten en diensten

 • Verhuren van producten en diensten

 • Gebruiken van producten en diensten

 • Trainen - coachen - opleiden

 • Adviseren - bemiddelen

 • Reclame - merchandising - sponsering

 • Abonnement - lease - licentie

 • Contributie - lidmaatschap

 • Financiering door de overheid

 • Belastingen - subsidies - toeslagen