Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Als je geen aandacht besteedt aan risico's.

 

Betaal je de prijs.

 

Risico's ontstaan door

 • Aannames

 • Afhankelijkheden

 • Vooruitvluchten

 • Sluimerende processen

 • Samenspel van factoren

 • Samenloop van omstandigheden

 • Gesprekken die niet gevoerd worden

 • Vragen die niet gesteld worden

Risico's kan je

 • Accepteren

 • Reduceren

 • Spreiden

 • Overdragen