Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Risico's zijn verstoringen.

 

Van het realiseren van je doel.

 

Risico's ontstaan door

  • Aannames en afhankelijkheden

  • Vooruitvluchten en sluimerende processen

  • Samenspel van factoren en samenloop van omstandigheden

  • Gesprekken die niet gevoerd worden en vragen die niet gesteld worden

Risico's kan je

  • Accepteren

  • Reduceren

  • Spreiden

  • Overdragen