Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Wijze waarop we besluiten nemen.

 

Politiek

  • Afwegen van belangen

  • In kaart brengen van het krachtenveld

  • Omgaan met machtsverhoudingen

  • CreŽren van draagvlak

  • Nemen van besluiten