Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Een avond waarop iedereen het met elkaar eens is.

 

Is een verloren avond. (Albert Einstein)

 

Onderhandelen houdt in dat twee of meer partijen van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van hun doel.

 

Ga naar het balkon

Je eigen gedrag onder controle houden. Bepaal je belangen. Bepaal je Beste Alternatief Zonder Overeenkomst. Hou je blik gericht op het eindresultaat.

 

Ga naast hen staan

Schep een gunstig klimaat. Neutraliseer woede, angst en achterdocht. Luister goed. Respecteer het standpunt van de ander.

 

Kies een ander kader

Het spel veranderen. Plaats alles in een nieuw kader om tot een oplossing te komen.

 

Bouw een gouden brug

Probeer belangen op te sporen en eraan te voldoen. Zorg dat er geen gezichtverlies wordt geleden. Presenteer het resultaat als een gemeenschappelijke overwinning.

 

Overtuigen en niet overwinnen

Maak het moeilijk om nee te zeggen. Wijs op de nadelen van geen overeenstemming. Laat je Beste Alternatief Zonder Overeenkomst zien.

 

Bron : Onderhandelen met lastige mensen, William Ury.