Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Kwaliteit

 

Optelsom van eigenschappen.

 

Productiviteit

  • Toepassingsmogelijkheid, capaciteit, snelheid

  • Betaalbaarheid, effectiviteit, efficiency

  • Gebruiksvriendelijkheid, leerbaarheid

Continu´teit

  • Veiligheid, stabiliteit, beschikbaarheid

  • Duurzaamheid, herbruikbaarheid, onderhoudbaarheid

  • Beheerbaarheid, schaalbaarheid, verplaatsbaarheid

Betrouwbaarheid

  • Eenvoud, transparantie, helderheid, duidelijkheid

  • Volledigheid, juistheid, tijdigheid, actualiteit

  • Traceerbaarheid, identificatie, autorisatie