Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Kwaliteit

 

Optelsom van eigenschappen.

 

Productiviteit

  • Beschikbaarheid, capaciteit, snelheid

  • Betaalbaarheid, effectiviteit, efficiency

  • Toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, leerbaarheid

Continu´teit

  • Veiligheid, stabiliteit, robuustheid

  • Duurzaamheid, onderhoudbaarheid, herbruikbaarheid

  • Beheerbaarheid, schaalbaarheid, verplaatsbaarheid

Betrouwbaarheid

  • Transparantie, eenvoud, helderheid

  • Actualiteit, volledigheid, juistheid, tijdigheid

  • Identificatie, autoriseerbaarheid, traceerbaarheid