Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Investeren - Produceren - Distribueren - Consumeren

 

Economie

  • Geldstromen, inkomsten en uitgaven

  • Vermogen, bezittingen en schulden

  • Rendement op vermogen

  • Herfinanciering van schulden

  • Belastingen en subsidies van de overheid

  • Valuta, rente en inflatie

  • Beschikbaarheid van kapitaal