Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Demografie

 

Thema's

  • Bevolkingsomvang, samenstelling en dichtheid

  • Taal, cultuur, geschiedenis

  • Nationaliteit, etniciteit, religie

  • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat

  • Arbeid, inkomen, opleiding, beroep

  • Vermogen, bezittingen en schulden

  • Gezondheid, beperkingen, ziekten

  • Levensverwachting, geboortecijfer, sterftecijfer

  • Migratie, emigratie, immigratie

  • Beschikbaarheid van mensen