Projectkatalyse
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Wijze waarop we met elkaar omgaan.

 

Cultuur

 • Symbolen en taal

 • Tradities en rituelen

 • Waarden en normen

Waarden

 • Autonomie - Vrijheid en verantwoordelijkheid

 • Eigenaarschap - Zeggenschap en aansprakelijkheid

 • Synergie - Geheel is meer dan de som van de delen

 • Regie - CoŲrdinatie en communicatie

 • HiŽrarchie - Kaders en spelregels

 • Vertrouwen - Contacten en contracten

 • Participatie - Iedereen of een selecte groep

 • Gelijkwaardigheid - Gelijk speelveld

 • Verdraagzaamheid - Ruimte voor verschillen

 • Communicatie - Direct en indirect

 • Omgang - Formeel en informeel

 • Transparantie - Intern en extern

 • Openheid - Uitwisseling van mensen en ideeŽn

 • Tijdsordening - Spontaan en planmatig

 • Tijdshorizon - Korte en lange termijn