Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Cultuur

 

Thema's

 • Wijze waarop we met elkaar omgaan

 • Waarden en normen

 • Tradities, rituelen en symbolen

Waarden en principes

 • Autonomie - vrijheid en verantwoordelijkheid

 • Eigenaarschap - zeggenschap en aansprakelijkheid

 • Regie - coŲrdinatie en communicatie

 • Synergie - geheel is meer dan de som van de delen

 • Participatie - iedereen of een selecte groep

 • Vertrouwen - contacten en contracten

 • Gelijkwaardigheid - gelijk speelveld

 • Verdraagzaamheid - ruimte voor verschillen

 • Communicatie - direct en indirect

 • Omgang - formeel en informeel

 • Transparantie - intern en extern

 • Openheid - uitwisseling van mensen en ideeŽn

 • Tijdsordening - spontaan en planmatig

 • Tijdshorizon - korte en lange termijn