Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Samenwerkingsovereenkomst

 

Vertrouwen versterken en risico's beperken.

 

Afspraken

 • Partijen in de samenwerking

 • Overwegingen en intenties van de deelnemende partijen

 • Definities en begrippen

 • Doelstelling van de samenwerking

 • Duur van de samenwerking

 • Wijze waarop de samenwerking beŽindigd kan worden

 • Beschrijving van de werkzaamheden

 • Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Kennisinbreng van de partners

 • Aansprakelijkheid van de partners onderling

 • Verdeling van de kosten en de risico's tussen de partners

 • Verdeling van de opbrengsten van de samenwerking

 • Rechthebbende op de resultaten van de samenwerking

 • Afspraken over het gebruikt van de resultaten

 • Afspraken over kennisbescherming en publiciteit

 • Afspraken over coŲrdinatie en communicatie

 • Van toepassing zijnde wet en regelgeving