Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Organisatie Canvas creŽert je beslistabel.

 

Beslistabel ondersteunt de besluitvorming bij de keuze tussen alternatieven.

 

Besluitvorming betekent identificeren, categoriseren, prioriteren en balanceren.

 

Besluitvorming gaat over het creŽren van draagvlak en het nemen van besluiten.