Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Beleid van de Organisatie

 

Beleid is je manier van omgaan met je doelgroepen, partners en professionals.

 

Beleid geeft richting aan je gedragslijn en je handelswijze.