Projectkatalyse
Organisatie
Canvas
Ambitie
Aanpak
Oplossing
Waarde
Mensen
Impact
Proces
Context

Waarde voor de Belanghebbenden

 

Doelgroepen

Klanten

 

Partners

Ketenpartners, leveranciers

 

Organisatie

Professionals, aandeelhouders, financiers

 

Overheid

Regering, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsinstanties, toezichthouders, rechtspraak, centrale bank

 

Politiek

Parlement, politieke partijen

 

Samenleving

Burgers, belangen organisaties