Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Waarden bepalen wat belangrijk is.

 

Waarden spelen een rol bij de keuze tussen alternatieven.

 

Lijst met waarden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • Aandacht

 • Aaneengeslotenheid

 • Aansprakelijkheid

 • Aanwezigheid

 • Aanzien

 • Actief zijn

 • Actieloosheid

 • Actualiteit

 • Afhankelijkheid

 • Afstandelijkheid

 • Afwisseling

 • Alledaagsheid

 • Altru´sme

 • Alwetendheid

 • Anonimiteit

 • Arbeid

 • Arbeidsethos

 • Artisticiteit

 • Assertiviteit

 • Attentheid

 • Authenticiteit

 • Autonomie

 • Avontuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

 • Baanbrekendheid

 • Balans

 • Barmhartigheid

 • Bedachtzaamheid

 • Bedrevenheid

 • Bedrijfszekerheid

 • Bedrijvigheid

 • Befaamdheid

 • Begeerlijkheid

 • Begrip

 • Begrijpbaarheid

 • Beheerbaarheid

 • Beheersbaarheid

 • Beheersing

 • Behoedzaamheid

 • Behoudendheid

 • Behulpzaamheid

 • Be´nvloedbaarheid

 • Bekendheid

 • Bekoorlijkheid

 • Bekwaamheid

 • Beleefdheid

 • Beleving

 • Benaderbaarheid

 • Beperktheid

 • Beredeneerbaarheid

 • Bereidheid

 • Bereidwilligheid

 • Bereikbaarheid

 • Beroemdheid

 • Beschaafdheid

 • Beschaving

 • Bescheidenheid

 • Beschermbaarheid

 • Beschikbaarheid

 • Besluitvaardigheid

 • Bestaanszekerheid

 • Besturing

 • Bestuurbaarheid

 • Betaalbaarheid

 • Betekenis

 • Betekenisgevend

 • Betrokkenheid

 • Betrouwbaarheid

 • Bevlogenheid

 • Bevoegdheid

 • Bevredigbaarheid

 • Beweegbaarheid

 • Bewegelijkheid

 • Beweging

 • Bewegingsvrijheid

 • Bewogenheid

 • Bewonderingwaardigheid

 • Bewustzijn

 • Bezieling

 • Bezit

 • Billijkheid

 • Binding

 • Blijdschap

 • Blijmoedigheid

 • Bondigheid

 • Bovennatuurlijkheid

 • Broederschap

 • Buigzaamheid

 • Bureaucratie

 • Burgerschap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

 • Cadans

 • Charisma

 • Chemie

 • Collectiviteit

 • Collegialiteit

 • Commercie

 • Compassie

 • Competentie

 • Competitie

 • Concurrentie

 • Concreetheid

 • Confidentialiteit

 • Conformisme

 • Connectiviteit

 • Consensus

 • Consequentheid

 • Consistentie

 • Consolidatie

 • Contact

 • Continu´teit

 • Controle

 • Co÷peratie

 • Co÷rdinatie

 • Correctheid

 • Creativiteit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

 • Daadkracht

 • Dankbaarheid

 • Dapperheid

 • Debat

 • Decorum

 • Degelijkheid

 • Degradatiemogelijkheid

 • Democratie

 • Democratisering

 • Deskundigheid

 • Deugdzaamheid

 • Dialoog

 • Dienstbaarheid

 • Diepgang

 • Diepzinnigheid

 • Dierenwelzijn

 • Differentiatie

 • Diplomatie

 • Directheid

 • Discipline

 • Discreetheid

 • Discussie

 • Distinctie

 • Diversificatie

 • Diversiteit

 • Doelbewustheid

 • Doelgerichtheid

 • Doelmatigheid

 • Doeltreffendheid

 • Dominantie

 • Draagvlak

 • Dromen

 • Duidelijkheid

 • Duurzaamheid

 • Dynamiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

 • Educatie

 • Eendrachtigheid

 • Eenduidigheid

 • Eenheid

 • Eensgezindheid

 • Eenstemmigheid

 • Eenvoud

 • Eenvoudigheid

 • Eenzaamheid

 • Eer

 • Eerbied

 • Eerlijkheid

 • Eerzuchtigheid

 • Eeuwigheid

 • Effectiviteit

 • EfficiŰntie

 • Elegantie

 • Eigenaarschap

 • Eigenbelang

 • Eigendom

 • Eigenheid

 • Elegantie

 • Emancipatie

 • Emotionaliteit

 • Empathie

 • Enthousiasme

 • Erfrecht

 • Erkenning

 • Ervaring

 • Esthetiek

 • Ethiek

 • Etiquette

 • Etniciteit

 • Evenredigheid

 • Evenwicht

 • Evenwichtigheid

 • Excelleren

 • Executiekracht

 • Exclusiviteit

 • Expertise

 • Expressiviteit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

 • Faam

 • Fairheid

 • Familie

 • Fatsoen

 • Feitelijkheid

 • Feiten

 • Felheid

 • Fijngevoeligheid

 • Fijnzinnigheid

 • Flexibiliteit

 • Flexibilisering

 • Flinkheid

 • Formeel

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G

 • Gaafheid

 • Gastvrijheid

 • Gedecideerdheid

 • Gedegenheid

 • Gedrevenheid

 • Geduld

 • Geestdrift

 • Geestigheid

 • Gehechtheid

 • Geheimhouding

 • Geheimzinnigheid

 • Gehoorzaamheid

 • Geleidelijkheid

 • Gelijkgezindheid

 • Gelijkheid

 • Gelijkheidsbeginsel

 • Gelijkmatigheid

 • Gelijkmoedigheid

 • Gelijkwaardigheid

 • Geloof

 • Geloofwaardigheid

 • Gelovigheid

 • Gelijk speelveld

 • Gelijke kansen

 • Gelijkheid

 • Gelijkmoedigheid

 • Gelijktijdigheid

 • Gelijkvormigheid

 • Gelijkwaardigheid

 • Geluk

 • Gemak

 • Gemakkelijkheid

 • Gematigdheid

 • Gemeenschap

 • Gemeenschappelijkheid

 • Gemoedelijkheid

 • Genegenheid

 • Genereusheid

 • Genialiteit

 • Goedkeuring

 • Genuanceerdheid

 • Geoorloofdheid

 • Gepastheid

 • Gerechtigheid

 • Gereserveerdheid

 • Geslotenheid

 • Gevatheid

 • Gevoeligheid

 • Geweld

 • Geweldloosheid

 • Geweten

 • Gewetensvolheid

 • Gewetensvrijheid

 • Gewoonheid

 • Gewoonten

 • Gezelligheid

 • Gezondheid

 • Globalisering

 • Glorie

 • Godvrezendheid

 • Godvruchtigheid

 • Godzaligheid

 • Goedaardigheid

 • Goedheid

 • Goedkeuring

 • Grenzen

 • Groei

 • Groeiperspectief

 • Groeitempo

 • Grondigheid

 • Grondwettelijkheid

 • Grootheid

 • Grootmoedigheid

 • Gulheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

 • Haalbaarheid

 • Handelingsbekwaamheid

 • Hardheid

 • Harmonie

 • Harmonisatie

 • Hartstocht

 • Heerlijkheid

 • Helderheid

 • Heldhaftigheid

 • Herkenbaarheid

 • Heterogeniteit

 • Hevigheid

 • HiŰrarchie

 • Historiciteit

 • Hoffelijkheid

 • Homogeniteit

 • Hoop

 • Houdbaarheid

 • Houvast

 • Hulpvaardigheid

 • Humor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

 • Idealen

 • Idealisme

 • Individualisering

 • Individualiteit

 • Informeel

 • Ingetogenheid

 • Inkomen

 • Innovatie

 • Inpasbaarheid

 • Inschatbaarheid

 • Inspiratie

 • Inspraak

 • Instemming

 • Integriteit

 • Integratie

 • Intelligentie

 • Intensiteit

 • Interactie

 • Intimiteit

 • Inventiviteit

 • Invoelbaarheid

 • Inzetbaarheid

 • Inzicht

 • Inzichtelijkheid

 • Isolatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J

 • Juistheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

 • Kameraadschap

 • Karakter

 • Karigheid

 • Kennis

 • Keuzemogelijkheid

 • Keuzevrijheid

 • Klaarheid

 • Klantgedrevenheid

 • Klantgerichtheid

 • Klantvriendelijkheid

 • Klanttevredenheid

 • Klasse

 • Kleinschaligheid

 • Kleurrijkheid

 • Kostbaarheid

 • Kostenbeheersing

 • Kostenbesparingen

 • Kostenbewustzijn

 • Kostenreductie

 • Kracht

 • Kuisheid

 • Kunstzinnigheid

 • Kwaliteit

 • Kwaliteitsverbetering

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L

 • Ledigheid

 • Leefbaarheid

 • Leegheid

 • Leerbaarheid

 • Leergierigheid

 • Leesbaarheid

 • Leiderschap

 • Lenigheid

 • Levendigheid

 • Levensaanvaarding

 • Levenservaring

 • Levenskracht

 • Levenslustigheid

 • Levensovertuiging

 • Levensvatbaarheid

 • Levensverwachting

 • Levensvreugde

 • Levenswijsheid

 • Liberaal

 • Liberalisering

 • Liefdadigheid

 • Liefde

 • Lijdzaamheid

 • Liquiditeit

 • Lof

 • Logica

 • Lot

 • Lotsverbondenheid

 • Loyaliteit

 • Luchthartigheid

 • Luchtigheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M

 • Maatschappij

 • Macht

 • Mannelijkheid

 • Marktwerking

 • Matigheid

 • Mededogen

 • Medemenselijkheid

 • Meesterschap

 • Menselijkheid

 • Mensenrechten

 • Menswaardigheid

 • Mensenwelzijn

 • Milieubescherming

 • Milieubewustzijn

 • Mobiliteit

 • Moed

 • Mondialisering

 • Moraliteit

 • Motivatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N

 • Naam

 • Naamsbekendheid

 • Naastenliefde

 • Nationalisering

 • Nationaliteit

 • Natuurbescherming

 • Natuurbewustzijn

 • Natuurlijkheid

 • Nauwgezetheid

 • Nauwkeurigheid

 • Navolging

 • Nederigheid

 • Neutraliteit

 • Nieuwsgierigheid

 • Nivellering

 • Non-conformisme

 • Nuance

 • Nuchter

 • Nut

 • Nuttigheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

 • Objectiviteit

 • Omgangsvormen

 • Onafhankelijkheid

 • Onbaatzuchtigheid

 • Onbedorvenheid

 • Onbevangenheid

 • Onbevooroordeeldheid

 • Onbevreesdheid

 • Onbezorgdheid

 • Onderdanigheid

 • Ondergeschiktheid

 • Onderhandelbaarheid

 • Ondernemerschap

 • Onderscheid

 • Ondersteuning

 • Onderworpenheid

 • Ongedwongenheid

 • Ongereptheid

 • Onomkeerbaarheid

 • Onoverwinnelijkheid

 • Onpartijdigheid

 • Onscheidbaarheid

 • Onschendbaarheid

 • Onsterfelijkheid

 • Ontplooiing

 • Ontplooiingsmogelijkheid

 • Ontspanning

 • Ontvankelijkheid

 • Ontwikkeling

 • Ontwikkelingshulp

 • Ontwikkelingsmogelijkheden

 • Onvergetelijkheid

 • Onverzettelijkheid

 • Onwetendheid

 • Oorspronkelijkheid

 • Opbrengsten

 • Openbaarheid

 • Openhartigheid

 • Openheid

 • Operabiliteit

 • Opgewektheid

 • Opleiding

 • Opleidingsniveau

 • Oplettendheid

 • Opofferingsgezindheid

 • Oprechtheid

 • Optimisme

 • Opvallendheid

 • Opwindendheid

 • Ordening

 • Ordelijkheid

 • Originaliteit

 • Overeenstemming

 • Overgave

 • Overheersing

 • Overleving

 • Overzicht

 • Overzichtelijkheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

 • Paraatheid

 • Participatie

 • Passie

 • Passiviteit

 • Patriottisme

 • Perfectie

 • Performance

 • Personalisatie

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Persoonlijkheid

 • Perspectief

 • Planbaarheid

 • Plezier

 • Plichten

 • Plichtsbesef

 • Plichtsbetrachting

 • Plichtsgetrouwheid

 • Pluriformiteit

 • Politieke gezindheid

 • Politieke overtuiging

 • Populariteit

 • Positionering

 • Pragmatisme

 • Praktische toepasbaarheid

 • Prestatiegerichtheid

 • Privacy

 • Privatisering

 • Productiviteit

 • Professionaliteit

 • Progressiviteit

 • Promotie

 • Properheid

 • Protocol

 • Prudentie

 • Publieke verantwoordelijkheid

 • Punctualiteit

 • Puurheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Q

  ...

R

 • Rationaliteit

 • Realiseerbaarheid

 • Realisme

 • Realiteit

 • Realiteitszin

 • Rechten

 • Rechtgeaardheid

 • Rechtmatigheid

 • Rechtsbescherming

 • Rechtschapenheid

 • Rechtsgelijkheid

 • Rechtsstatelijkheid

 • Rechtsstaat

 • Rechtszekerheid

 • Rechtvaardigheid

 • Redelijkheid

 • Redundantie

 • Regelmaat

 • Regels

 • Reguleerbaarheid

 • Regulering

 • Regie

 • Regionalisering

 • Relaties

 • Relaxedheid

 • Relativisme

 • Relevantie

 • Religie

 • Rendement

 • Rentabiliteit

 • Rentmeesterschap

 • Representatie

 • Reputatie

 • Resoluutheid

 • Respect

 • Responsiviteit

 • Resultaat

 • Richting

 • Risicobeheersing

 • Risicobewustzijn

 • Ritme

 • Rivaliteit

 • Roem

 • Romantiek

 • Ruimdenkendheid

 • Rust

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

 • Saamhorigheid

 • Samenhang

 • Samenleving

 • Samenwerking

 • Schaalgrootte

 • Schaalvergroting

 • Schaalvoordelen

 • Schoonheid

 • Serieusheid

 • Sensitiviteit

 • Sereniteit

 • Sierlijkheid

 • Slagkracht

 • Slagvaardigheid

 • Slimheid

 • Sluwheid

 • Snelheid

 • Soberheid

 • Sociaal

 • Socialisering

 • Sociale samenhang

 • Sociale zekerheid

 • Soevereiniteit

 • Solidariteit

 • Solitairheid

 • Solvabiliteit

 • Souplesse

 • Spaarzaamheid

 • Spanning

 • Specialisatie

 • Spiritualiteit

 • Spontaniteit

 • Sportiviteit

 • Stabiliteit

 • Standaardisatie

 • Standvastigheid

 • Status

 • Stelligheid

 • Stijl

 • Stijlvol

 • Stimulans

 • Stiptheid

 • Strengheid

 • Strijdbaarheid

 • Structuur

 • Stuurbaarheid

 • Succes

 • Superioriteit

 • Synchroniciteit

 • Synergie

 • Synthese

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T

 • Taal

 • Tactvol

 • Talent

 • Tegenspraak

 • Teruggetrokkenheid

 • Terughoudendheid

 • Tevredenheid

 • Tijdelijkheid

 • Tijdloosheid

 • Toegankelijkheid

 • Toegeeflijkheid

 • Toekomstperspectief

 • Toelaatbaarheid

 • Toerekenbaarheid

 • Toerekeningsvatbaarheid

 • Toewijding

 • Tolerantie

 • Traagheid

 • Traditie

 • Traditioneel

 • Transparantie

 • Trots

 • Trouw

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

 • Uitdagendheid

 • Uitdaging

 • Uiterlijk

 • uitgelatenheid

 • Uitgesprokenheid

 • Uitmuntendheid

 • Uitvoerbaarheid

 • Uitzonderlijkheid

 • Unanimiteit

 • Uniciteit

 • Uniekheid

 • Uniformiteit

 • Universaliteit

 • Urbaniteit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V

 • Vaderland

 • Vaderlandsliefde

 • Vakmanschap

 • Vanzelfsprekendheid

 • Vastberadenheid

 • Vasthoudendheid

 • Vastigheid

 • Veelzijdigheid

 • Veerkrachtigheid

 • Veiligheid

 • Veranderlijkheid

 • Verandering

 • Verandergerichtheid

 • Verandergezindheid

 • Verantwoordelijkheid

 • Verbaasdheid

 • Verbetenheid

 • Verbinding

 • Verbondenheid

 • Verborgenheid

 • Verdraagzaamheid

 • Verfijning

 • Vergevingsgezindheid

 • Verhandelbaarheid

 • Verifieerbaarheid

 • Verknochtheid

 • Vermaak

 • Vermaardheid

 • Vermogen

 • Vernieuwing

 • Verplaatsbaarheid

 • Verrassend

 • Verscheidenheid

 • Verstandhouding

 • Verstandigheid

 • Vertegenwoordiging

 • Vertrouwelijkheid

 • Vertrouwen

 • Verwennen

 • Verwerkingscapaciteit

 • Verwondering

 • Verworvenheid

 • Verzoeningsgezindheid

 • Verzorging

 • Visualiseerbaarheid

 • Vitaliteit

 • Vlijt

 • Voldoening

 • Volgerschap

 • Volgzaamheid

 • Volharding

 • Volledigheid

 • Volmaaktheid

 • Volwaardigheid

 • Volwassenheid

 • Voorbedachte rade

 • Voorbedachtheid

 • Voorbereid zijn

 • Voorkomendheid

 • Voorspelbaarheid

 • Voortreffelijkheid

 • Vooruitgang

 • Vooruitstrevendheid

 • Voorzichtigheid

 • Vormelijkheid

 • Vormgeving

 • Vrede

 • Vreedzaamheid

 • Vriendelijkheid

 • Vriendschap

 • Vrijblijvendheid

 • Vrijgevigheid

 • Vrijheid

 • Vrijmoedigheid

 • Vrijwilligheid

 • Vrolijkheid

 • Vroomheid

 • Vrouwelijkheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W

 • Waakzaamheid

 • Waardering

 • Waardigheid

 • Waardering

 • Wederkerigheid

 • Wederzijdsheid

 • Wedijver

 • Weerbaarheid

 • Weidsheid

 • Welbehagen

 • Weldadigheid

 • Welgemanierdheid

 • Wellevendheid

 • Weloverwogenheid

 • Welvaart

 • Welwillendheid

 • Welzijn

 • Wendbaarheid

 • Werk

 • Werkbaarheid

 • Werkelijkheid

 • Werkgelegenheid

 • Werkzaamheid

 • Wijsheid

 • Wilskracht

 • Winst

 • Winstgevendheid

 • Wisselwerking

 • Wettelijkheid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X

  ...

Y

 • Yin en Yang

Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Zachtheid

 • Zakelijkheid

 • Zekerheid

 • Zeldzaamheid

 • Zelfbeheersing

 • Zelfbehoud

 • Zelfbepaling

 • Zelfbeschikking

 • Zelfbewustzijn

 • Zelfcontrole

 • Zelfkennis

 • Zelfkritiek

 • Zelfmotivering

 • Zelfonderzoek

 • Zelfontplooiing

 • Zelfontwikkeling

 • Zelfopoffering

 • Zelfbeperking

 • Zelfrealisatie

 • Zelfreflectie

 • Zelfredzaamheid

 • Zelfregulatie

 • Zelfrespect

 • Zelfselectie

 • Zelfstandigheid

 • Zelfsturing

 • Zelfvertrouwen

 • Zelfwerkzaamheid

 • Zeggenschap

 • Zichtbaarheid

 • Zindelijkheid

 • Zingeving

 • Zinvolheid

 • Zorgeloosheid

 • Zorgvuldigheid

 • Zorgzaamheid

 • Zuinigheid

 • Zuiverheid

 • Zwijgzaamheid