Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Een avond waarop iedereen het met elkaar eens is.

 

Is een verloren avond. (Albert Einstein)

 

Onderhandelingen houdt in dat twee of meer partijen van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van hun doel. Onderhandelen betekent omgaan met conflicten.

 

Ga naar het balkon

Je eigen gedrag onder controle houden. Bepaal je belangen. Bepaal je Beste Alternatief Zonder Overeenkomst. Hou je blik gericht op het eindresultaat.

 

Ga naast hen staan

Schep een gunstig klimaat. Neutraliseer de woede, angst en achterdocht van de ander. Luister goed. Respecteer het standpunt van de onderhandelingspartner.

 

Kies een ander kader

Het spel veranderen. Plaats alles in een nieuw kader om tot een oplossing te komen. Om het spel te veranderen moet je het kader veranderen.

 

Bouw een gouden brug

Probeer belangen op te sporen en eraan te voldoen. Zorg dat er geen gezichtverlies wordt geleden. Presenteer het resultaat als een gemeenschappelijke overwinning.

 

Overtuigen en niet overwinnen

Je moet het moeilijk maken om nee te zeggen. Wijs op de nadelen van geen overeenstemming. Laat je Beste Alternatief Zonder Overeenkomst zien.

 

Bron : Onderhandelen met lastige mensen, William Ury.