Projectkatalyse
Slaagkans
Energize
Enable
Execute
Exploit
Impact
Proces
Mensen
Context

Kwaliteit is een optelsom van eigenschappen.

 

Productiviteit

 • Effectiviteit

 • Efficiency

 • Functionaliteit

 • Capaciteit

 • Snelheid

 • Bereikbaarheid

 • Toegankelijkheid

 • Wendbaarheid

 • Schaalbaarheid

 • Gebruiksvriendelijkheid

 • Leerbaarheid

Continu´teit

 • Stabiliteit

 • Flexibiliteit

 • Duurzaamheid

 • Betaalbaarheid

 • Beschikbaarheid

 • Beheerbaarheid

 • Onderhoudbaarheid

 • Herstelbaarheid

 • Herbruikbaarheid

 • Uitwijkmogelijkheid

 • Verplaatsbaarheid

Betrouwbaarheid

 • Veiligheid

 • Compliance

 • Actualiteit

 • Authenticiteit

 • Volledigheid

 • Juistheid

 • Tijdigheid

 • Autoriseerbaarheid

 • Controleerbaarheid

 • Traceerbaarheid

 • Testbaarheid